Recovery
Medicine Melodies
Et dansk initiativ for mental sundhed

Hvordan kommer man sig fra psykisk sygdom?Hvornår er man kommet sig?

Recovery


"På vej" - mixed media af Mette Munch

Recovery er et begreb, der vinder stigende popularitet i psykiatrien, og der menes det at komme sig - helt eller delvist - fra psykisk sygdom. Man taler om medicinsk recovery, hvor man har mindsket brugen af medicin samt omfanget af indlæggelser, og personlig recovery, som beskriver hvordan den enkelte har det. Disse to kan være adskilte begreber, men der er ofte en sammenhæng.

Det er populært at de, der har været patienter i psykiatrien og nu er kommet sig, inspirerer andre ligestillede til og indgyder håb om at komme sig. Uanset hvor denne såkaldte peer er i sin egen proces, kan han eller hun lære at udvikle sine egne erfaringer til en kompetence i at hjælpe andre. Der findes peer-kurser i mange byer og regioner, og mange af disse tilbyder ansættelse som peer.

Det er ikke let at beskrive recovery-processen, da denne er meget individuel og forskellig fra person til person. Dog handler det om at finde et eller helst flere værktøjer, eller redskaber, der kan tages i anvendelse for at forebygge og modvirke oplevede symptomer. Psykiatrien er ofte blevet kritiseret for at have stor fokus på medicin som et af de eneste redskaber, og patienter i psykiatrien kan have stor glæde af at få fokus væk fra begreber som sygdom og medicin. Psykiatrien er dog i positiv udvikling på dette område.

Recovery er ikke altid et mål der opnås på et givent tidspunkt, men består i flere delmål. Jeg selv kan f.eks. stadig opleve psykotiske perioder, måske endda med indlæggelse, men jeg føler mig dog selv meget bedre end jeg gjorde for år tilbage.

Medicine Melodies - Tlf.: 71 92 00 01 (Træffes bedst hverdage ml. 10 - 16)