Recovery Hvornår er man kommet sig?
Medicine Melodies
Et dansk initiativ for mental sundhed

Hvordan kommer man sig fra psykisk sygdom?Hvornår er man kommet sig?

Hvornår er man kommet sig?


Foto: Mette Munch

Det med at komme sig fra psykisk sygdom, kan man forstå på flere måder.

Det kan selvfølgelig betyde, at man kommer sig helt, og dermed ikke oplever indlæggelser, og i visse tilfælde bliver helt uafhængig af medicin.

At komme sig kan imidlertid også være udtryk for, at man er kommet så langt i sin recoveryproces, at man lever et godt liv, på trods af visse symptomer.

Uanset, om det er det ene eller det andet, der er tilfældet, har man til dagligt fået sygdommen på en vis afstand. Mange vælger på dette stadie at hjælpe andre, som har en psykisk lidelse, på baggrund af deres egne erfaringer med at komme sig.

Jeg selv er stadig i gang med at komme mig, og min situation bliver til stadighed bedre og bedre. Jeg ser recoveryprocessen som en række af delmål, som jeg sætter mig for at opnå. Således er recovery for mig en proces, og ikke et enkeltstående mål. Der er altid noget der kan blive bedre. En del af kunsten er at se mig selv hvor jeg er lige nu med accept og tilfredshed, i stedet for at vente på noget, der skal indtræde på et uvist tidspunkt i fremtiden. Det er også recovery.

Medicine Melodies - Tlf.: 71 92 00 01 (Træffes bedst hverdage ml. 10 - 16)