Hvad er det musikken kan tilføre og gøre af forskel indenfor psykiatrisk behandling og i en recovery sammenhæng i det hele taget?

Siden jeg startede mit firma, Medicine Melodies, op i 2018, har jeg været undersøgende på, hvad musik kan i en recovery proces. Hvad kan musik i forbindelse med at komme sig fra psykisk sygdom?

Med udgangspunkt i mine egne levede erfaringer fortæller jeg på koncertforedrag om musikkens betydning for mit liv, også som bruger af psykiatrien.

Det har imidlertid været svært for mig at sige og skrive noget banebrydende omkring musik og recovery, fordi psykisk sygdom for det første ikke er sådan lige at tæmme, heller ikke med musik. For det andet, fordi jeg ikke har det godt med at ”instrumentalisere” (som psykolog og forfatter Svend Brinkmann beskriver det) musik, dvs. at musik skulle have andet formål (nemlig at komme sig) end være formål i sig selv. Vi dyrker musik, fordi vi kan lide det, ikke for at opnå noget andet end nydelsen i sig selv.

Når dette så er sagt, så har musik haft – og har – stor indflydelse på min egen mentale sundhed. Og der er en global opfattelse af, at musik kan noget, som er helt unikt. Derfor er jeg sikker på, at musik kan være med til at højne vores mentale sundhedsniveau, set i et bredere perspektiv end mit eget.

Hænder på tangenter og rose

Jeg har sat mig for at undersøge det nærmere, hvordan musik, også for andre, kan have en healende effekt. Ikke for at give nogen fast opskrift på, hvordan vi kan bruge musik, men tænkt som inspiration til den enkelte, og til den eksisterende psykiatri. Det er min egen holdning, at der i høj grad burde være mere musik i psykiatrien, lige fra fællessang, gennem guidede musiklytninger til musikterapi i behandlingspsykiatrien. Det hele skal tænkes igennem, og jeg agter at gå nærmere ind i det, med mine erfaringer og ekspertise.