hovedmenupunkt: Musikterapi
Medicine Melodies
Et dansk initiativ for mental sundhed

Musik og recoveryMusik og medicinMusik og meditationMusikterapi

Musikterapi


Foto: Mette Munch

Aalborg Universitet uddanner hvert år en række musikterapeuter. Uddannelsen, som er fireårig, baner vej for udøvelse af musikterapi, og det er især på ældreområdet og i psykiatrien, at musikterapi tilbydes. Efter min mening er musikterapi endnu alt for sparsomt anvendt, især i psykiatrien.

Musikterapi kan eksempelvis gå ud på, at patienten får lov til at udtrykke sig på et instrument, det kan være klaver, tromme eller andet, uanset om han/hun mestrer dette instrument eller ej. Terapiformen er kombineret med samtaleterapi og fungerer derfor efter min beskrivelse som en udvidet psykoterapi.

Medicine Melodies - Tlf.: 71 92 00 01 (Træffes bedst hverdage ml. 10 - 16)