Musik og mental sundhed: Musik og recovery
Medicine Melodies
Et dansk initiativ for mental sundhed

Musik og recoveryMusik og medicinMusik og meditationMusikterapi

Musik og recovery


Foto: Mette Munch

Med recovery menes her det at komme sig helt eller delvist efter psykisk sygdom.

Det interessante er, at musik ikke kan reduceres til et middel for at opnå et mål, f.eks. recovery, men at musikken er målet i sig selv. Vi lytter til musik/spiller musik fordi det er skønt og ikke fordi vi vil opnå noget.

Når det er sagt, kan musik – det at høre musik eller synge/spille musik – være med til at højne vores mentale sundhedsniveau, og dermed være en del af en proces med at komme sig af psykisk sygdom. Både mens vi har psykiske smerter, angst eller lign., kan musik anvendes, og til at pleje vores sjæl i stunder, hvor vi i forvejen har det godt.

Det er min egen holdning, at musik bør være en stor del af behandlingen i psykiatrien, lige fra morgensang på sengeafsnit, gennem guidede musiklytninger til musikterapi i behandlingspsykiatrien.

Medicine Melodies - Tlf.: 71 92 00 01 (Træffes bedst hverdage ml. 10 - 16)