Musik og mental sundhed: Musik og medicin
Medicine Melodies
Et dansk initiativ for mental sundhed

Musik og recoveryMusik og medicinMusik og meditationMusikterapi

Musik og medicin


Foto: Mette Munch

I psykiatrien, såvel som i somatikken, bliver der anvendt medicin mod sygdom.

Musik kan imidlertid være et glimrende supplement, alternativ eller endda erstatning for medicin. Der er allerede lavet studier i at reducere medicinmængden mod angst, søvnbesvær og smerter ved hjælp af musik.

I min egen anvendelse af medicin, har jeg det forehavende, at medicin ikke altid er første valg, når jeg har brug for hjælp. Jeg forsøger at tage medicin i et passende omfang, så det er nok til at dæmpe symptomer, men ikke mere end højst nødvendigt. I stedet bruger jeg bl.a. musik. Jeg lytter til musik, spiller musik, synger musik, og beskæftiger mig med musik. Dette gør faktisk at jeg kan begrænse indtaget af medicin, hvilket giver mig øget veltilpashedsfølelse og mere overskud.

Medicine Melodies - Tlf.: 71 92 00 01 (Træffes bedst hverdage ml. 10 - 16)