Musik og mental sundhed: Musik og mental sundhed
Medicine Melodies
Et dansk initiativ for mental sundhed

Musik og recoveryMusik og medicinMusik og meditationMusikterapi

Musik og mental sundhed


Foto: Mette Munch

Det er ikke nogen ny tanke, at musik og sundhed hænger sammen. Allerede i den græske mytologi var guden for musik en og samme gud som for sundhed, nemlig Apollon.

I de seneste årtier er der blevet uddannet en række såkaldte musikterapeuter, og terapiformen er langsomt ved at finde sit indpas, især på ældreområdet og i psykiatrien i Danmark.

Musik appellerer direkte til vores følelser, og da lyd er fysisk materie (luft), som er sat i bevægelse, inspirerer musik også til bevægelse af kroppen. Man siger, at det at synge kan gøre en glad, og det er rigtigt. Min egen overbevisning er også, at det at udøve musik, især at synge, kan modvirke angst, da det kan ligestilles med vejrtrækningsøvelser, som ofte bruges mod angst. Endda vil jeg vove den påstand, at musik kan gøre godt for mennesker med tendens til hørehallucinationer, da musik er lyd, sat i harmoni.

Medicine Melodies - Tlf.: 71 92 00 01 (Træffes bedst hverdage ml. 10 - 16)